Představení České asociace životního prostředí

 
Představení České asociace životního prostředí
Česká asociace životního prostředí je odborné společenství fyzických a právnických osob, která byla založena v Brně dne
24. února 2012 na základě zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů.
Sdružení poskytuje obecně prospěšné služby v oblasti zlepšování kvality životního
prostředí a ekologického vzdělávání.
Za tímto účelem organizuje semináře, přednášky, besedy, výstavy a připravuje další zajímavé projekty.
Sídlo: hotel ZlLATÁ HVĚZDA  Vimperk
celorepublikovou působnost.
Spolupracuje s Evropskou a Slovenskou asociací životního prostředí.
Naše aktivity chceme realizovat především ve Vimperku a na Šumavě.
V minulém období jsme pořádali prodejní akce, kterých se zúčastnili i místní podnikatelé. Akce byly vedeny formou stánkového
prodeje. Proběhlo klobásobraní, představila se výroba šperků, háčkovaných výrobků a dalšího sortimentu.
Kulturní programy pro děti jsme pořádali ve spolupráci s dětským střediskem ekologické výchovy Šumavous.
V současné době a v budoucnu chceme nadále pokračovat a rozvíjet:
– doučování žáků 1. stupně ZŠ (1.—5. ročník)
– přednášky, semináře, besedy, koncerty a výstavy na téma : historie, kulturní dědictví, umění, hudba, technika, doprava, turismus, sakrální památky a další, se zaměřením na všechny věkové skupiny.
Více na http://vzdelavani.caszp.cz/