Tomáš Koutek, literární tvorba

 
Autorem je spisovatel Tomáš Koutek,  tulák českou krajinou, tramp, památkolog – kastelolog amatér. Jeho koníčky jsou zejména historie a poznávání kulturního dědictví naší vlasti. Výsledkem jeho objevných cest jsou publikace Městské brány v Čechách (2003) Nejkrásnější české rybníky (2008), Zapomenuté české kostely (2011), Křížem krážem zemí českou (2012), Románské kostely Čech (2014), Pražské pamětní desky (2015) Čeští biskupové a arcibiskupové (2016) a Za českými hrady (2021). Společně s Otou Dvořákem a Marií Holečkovou vydali Příběhy tajemných a léčivých míst jižních Čech (2017), podílel se rovněž na vydání Motoristického průvodce po silnicích ČR (2005 a 2007). Spolupracuje i s turistickými časopisy, zaměřenými na poznávání České republiky.