Ekosystém Vimperka

Roman Hajník, přednáška
Roman Hajník se narodil v roce 1968 ve Vimperku. V letech 1982–1986 vystudoval vimperské gymnázium a následně v letech 1986–1991 Pedagogickou fakultu v českých Budějovicích, obor učitelství předmětů český jazyk a německý jazyk. Od 1. srpna 1992 je učitelem obou předmětů na dnes Všeobecném a sportovním gymnáziu ve Vimperku. Je autorem dvou knih o historii města: Vimperk (v rámci cyklu Zmizelé Čechy) a Vimperk v zrcadle času. Ve svém volném čase se věnuje sběratelské činnosti, organizaci různých kulturních programůa moderováním. Významnou náplní jeho činnosti je vedle učitelství také rozvíjení přeshraničních kontaktů především do Bavorska. Mimo historie, literatury, filmu a hudby mu učarovala také železnice.