O nás ve Vimperských novinách

 
Představení České asociace životního prostředí.
Česká asociace životního prostředí je odborné společenství fyzických a právnických osob, která byla založena v Brně dne
24. února 2012 na základě zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů.
Sdružení poskytuje obecně prospěšné služby v oblasti zlepšování kvality životníhoprostředí a ekologického vzdělávání.
Za tímto účelem organizuje semináře, přednášky, besedy, výstavy a připravuje další zajímavé projekty.
Od jejího založení á hlavní působnost ve Vimperku a okolí.
Sídlo má  v hotelu Zlatá hvězda.
celorepublikovou působnost. Spolupracuje s Evropskou a Slovenskou asociací životního prostředí.
Naše aktivity chceme realizovatpředevším ve Vimperku a na Šumavě.
V minulém období jsme pořádali prodejní akce, kterých se zúčastnili i místní podnikatelé.
Akce byly vedeny formou stánkovéhoprodeje. Proběhlo klobásobraní, představila se výroba šperků, háčkovanýchvýrobků a dalšího sortimentu.
Kulturní programy pro děti jsme pořádali ve spolupráci s dětským střediskem ekologické výchovy Šumavous.
V současné době a v budoucnu chceme nadále pokračovat a rozvíjet:
– doučování žáků 1. stupně ZŠ (1.—5. ročník)
– přednášky, semináře, besedy, koncerty
a výstavy na téma : historie, kulturní dědictví, umění, hudba, technika, doprava, turismus, sakrální památky a další, se zaměřením
na všechny věkové skupiny.
Více na: http://vzdelavani.caszp.cz/
Aktuálne organizujeme  hudební večer Jana TLÁSKALA, spojený s výstavou jeho fotografií a doprovodným slovem.
Vystoupení pod názvem „Z muzikantských toulek“ se bude konat dne 19. 10. 2023
od 19.00 hod v Městském kulturním středisku ve Vimperku.
Všichni jste srdečně zváni.
Za Českou asociaci životního prostředí ve Vimperku
Marta Marková, Peter Repčík, Anna Hrachovcová
https://www.vimperk.cz/assets/File.ashx?id_org=18208&id_dokumenty=34400