Románské kostely v Čechách

Nejstarší dochovaná sakrální architektura u nás pochází z románského období. Představíme si jednotlivé typy románských svatyní s jejich charakteristickými prvky, vysvětlíme si, co je bazilika, empora, nebo transept. Vysvětlíme si i symboliku prvků románské doby. Povíme si o významu prvních kostelů jako útočišť v dobách ohrožení.