„Horské hrádky“ na Šumavě a v Českém lese

Poněkud opomíjenou kapitolou jsou tzv. „horské hrádky“, což byla soustava pevností, jejichž úkolem byla zejména ochrana hranice a obchodních stezek. Řekneme si něco zejména o těch na Šumavě, ale podíváme se i do Českého lesa a dalších hraničních horských pásem.