Vznik hradů – přechod od hradišť k hradům, naše nejstarší hrady

 
Tématem přednášky bude typologie a charakteristika jednotlivých druhů raně a vrcholně středověkých hradišť a jejich přerod v první panská sídla nového typu – hrady. Představíme si jak nejstarší hrady v Čechách, tak několik hradů „přechodného typu“. Povíme si také o nejvýznamnějších badatelích v oblasti castellologie.