Naš cíl

 

Vzdelávání

Co slovo vzdělávat znamená.
Svůj původ má v latině a pochází ze slova educere.
A to neznamená něco „dodat,“ ale naopak „zbavit zbytečného.“
Role pedagoga, učitele, kouče je nechat vždy vystoupit z každého dítěte či dospělého krásný originál, který je uvnitř každého člověka.
I Michalangelo říkal, že sochu Davida neudělal.
Tvrdil, že v tom kusu mramoru David prostě byl a on jen dal pryč to, co bránilo Davidovi z kusu mramoru vystoupit.
To je přesně smysl vzdělávání – nechat vystoupit to nejlepší a hlavně originální z nás.
To by si měli naši zodpovědní za vzdělávání opakovat každý den.