Hrady přemyslovského období

Tato přednáška se bude zabývat tématem „zlatého věku“ českého hradního stavitelství, tedy obdobím posledních Přemyslovců na českém trůně. Povíme si jak o jejich osobnostech a době, tak o tehdejších hradních stavbách – královských i šlechtických.