Vodní hrady v Čechách

Samostatnou (a zajímavou) kapitolou naší hradologie jsou i hrady vodní. Tato přednáška si klade za cíl představit jejich nejvýznamnější a nejzajímavější exempláře této kategorie.