Fórum inovatívních myšlenek

Klíčová téma
– strategický marketing
– strategická orientace
– inovace
– udržitelný rozvoj
– faktor úspěchu