Slovenská asociácia životného postredia

.

              
Slovenská asociácia životného prostredia je odborná nezisková organizácia zriadená s cieľom podieľať sa na ochrane a obnove životného prostredia a s dominantnými témami udržateľného rozvoja a ochrany biodiverzity na Slovensku. 
Aktívne spolupracuje s Českou asociáciou životního prostředí.
Spolu formulujú stanoviská k problematike kvality života a životného prostredia, plánujú prepájať prax prostredníctvom spoločných projektov v Českej a Slovenskej republike, s víziou spolupráce aj so štátmi Vyšegrádskej 4
Zriadenie asociácie je schválené Ministerstvom vnútra SR, číslospisu WS/1-900/90-396 87
Patrí do zoskupenia:
Slovenská Asociácia Životného Prostredia
Česká Asociace Životního Prostředí
Európska Asociácia Životného Prostredia