Vimperk, brána Šumavy

.

Město Vimperk se nazývá Brána Šumavy z několika důvodů:
Geografická poloha: Vimperk se nachází na jihozápadním okraji Šumavy, na soutoku řek
Volyňka a Vimperk. Tato poloha mu dává strategický význam jako vstupní brána do Šumavy pro turisty, cyklisty a milovníky přírody.
Kulturní význam: Vimperk je známý svými historickými památkami, jako je gotický hrad Vimperk, kostel Nanebevzetí
Panny Marie a radnice.
Město je také domovem Šumavského muzea, které se věnuje historii a přírodě Šumavy.
Turistika: Vimperk je výchozím bodem pro mnoho turistických a cyklistických tras do Šumavy.
V okolí města se nachází mnoho přírodních krás, jako je Národní park Šumava, CHKO Šumava a Vltavský louh.
Díky všem těmto faktorům se Vimperk stal symbolem vstupu do Šumavy a proto se mu přezdívá Brána Šumavy