Úlohy a cíle asociace

 
 
1/ Spolupráce s institucemi , státními úřady, vzdělávacími institucemi a odbornými skupinami  které jsou zaměřeny na ekologické inovace.
2/ Aktivně vyhledávat a zapojovat se do  projektů  v oblasti životního pristředí, vzhledem k tomu, že tento segment patří k preferovaným oblastem v rámci dotačního financování 
3/ Vytvářet a rozvíjet prostor pro nové poznání a tvorbu ekologických
i kulturních hodnot směřujících k harmonii vzájemného propojení člověk – příroda.
4/ Realizace projektů v oblasti ochrany a zlepšování kvality životního prostředí.
5/ Environmentální vzdělávání– propojení škol s praxí, s podnikatelskou sférou
6/ Rozvoj vzdělávání a výchovy v oblasti zlepšení kvality životního prostředí
7/ Spolupráce s obcemi, podniky, školami, s vědou a výzkumem
Informační služby v oblasti ochrany a zlepšování kvality životního prostředí.
8/Prezentování a informování veřejnosti o nových řešeních a technologiích určených na ochranu životního prostředí
9/ Organizace konferencí, workshopů, seminářů, kurzů, školení, diskusí, výstav, publikační a poradenské činnosti