Kultura

..

                                              Organizace kulturních a hudebních akcí, výchovně vzdělávacích koncertů a besed.