Doučování žáků I. stupně ve Vimperku a okolí

 
  Doučování a konzultace žáků 1. stupně ZŠ / 1. – 5. ročník
  Český jazyk – čtení, porozumění textu, rozvoj čtenářských dovedností a mluvního projevu, pravopis
  Matematika – sčítání, odčítání, násobení, dělení, slovní úlohy, převody jednotek a geometrické učivo.
  Anglický jazyk – konverzace, gramatika, psaní a slovíčka.
  Konzultace během školního roku a v době letních prázdnin.
  Pomoc žákům se specifickou poruchou učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie)
  Kontakt :
  p. Eva Martanová
  martanova.eva@seznam.cz
  tel.: 775 164 906