Hrady doby lucemburské

Přednáška, navazující na předchozí. Bude se věnovat hradologii zejména doby Jana Lucemburského a císaře Karla, ale také stavbám Václava IV., kdy se z hradů jako čistě, nebo převážně vojenských objektů staly stavby, u nichž začal převládat požadavek na pohodlné, rezidenční bydlení.