Organizační tým

 
Eva Martanová
Anna Hrachovcová
Ludmila Fričová
Věra Vávrová
Marta Marková
Marie Rálková
Anna Píchová
Ivana Rajniaková
Peter Repčík
Všechny stylistické a pravopisné úpravy nám dělají paní Mgr Eva Martanová a paní Mgr Ľudmila Fričová