Rybníky v krajině a jejich využití ve středověkém a raně novověkém válečnictví

Přednáška na téma středověkého rybníkářství, významní stavitelé rybníků, hospodářské využití vodních děl. Povíme si i o úloze rybníků během válek, zejména husitských a války třicetileté.