Hrady pozdní gotiky

Zde se zaměříme na poslední etapu výstavby hradů, tedy dobu husitskou a pohusitskou, stavby Jiřího z Poděbrad a období vlády Jagellonců. Řekneme si o příčinách soumraku doby hradů a jejich nahrazení zámky.